......................................................................................................................................................................................................................
Pendel, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Pendel, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Lod, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Lod, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Reva, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Reva, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Siren, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Siren, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Massa, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Massa, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Bar, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Bar, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Pendel, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Lod, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Reva, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Siren, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Massa, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Bar, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Pendel, 75x58 cm, lack och olja på aluminium
Lod, 75x58 cm, lack och olja på aluminium
Reva, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Siren, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Massa, 80x75 cm, lack och olja på aluminium
Bar, 75x73 cm, lack och olja på aluminium