......................................................................................................................................................................................................................
Genom dina ögon I, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon I, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon II, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon II, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Om du följer, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Om du följer, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Slummer, 73x74 cm, lack och olja på aluminium

Slummer, 73x74 cm, lack och olja på aluminium

Porträtt, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Porträtt, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Rodeo, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Rodeo, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon I, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon II, 200x185 cm, lack och olja på aluminium

Om du följer, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Slummer, 73x74 cm, lack och olja på aluminium

Porträtt, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Rodeo, 80x75 cm, lack och olja på aluminium

Genom dina ögon I, 200x185 cm, lack och olja på aluminium
Genom dina ögon II, 200x185 cm, lack och olja på aluminium
Om du följer, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Slummer, 73x74 cm, lack och olja på aluminium
Porträtt, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Rodeo, 80x75 cm, lack och olja på aluminium