......................................................................................................................................................................................................................
Visir, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Visir, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Vänd, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Vänd, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Vända, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Vända, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Skena, 75x80 cm, lack och olja på aluminium

Skena, 75x80 cm, lack och olja på aluminium

Visir, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Vänd, 75x58 cm, lack och olja på aluminium

Vända, 75x73 cm, lack och olja på aluminium

Skena, 75x80 cm, lack och olja på aluminium

Visir, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Vänd, 75x58 cm, lack och olja på aluminium
Vända, 75x73 cm, lack och olja på aluminium
Skena, 75x80 cm, lack och olja på aluminium