......................................................................................................................................................................................................................
Frivilligt fast I, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast I, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast II, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast II, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast III, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast III, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IV, 200x180cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IV, 200x180cm, olja på aluminium

Frivilligt fast V, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast V, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast VII, olja på aluminium

Frivilligt fast VII, olja på aluminium

Frivilligt fast VIII, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast VIII, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IX, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IX, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast X, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast X, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast I, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast II, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast III, 180X200cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IV, 200x180cm, olja på aluminium

Frivilligt fast V, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast VII, olja på aluminium

Frivilligt fast VIII, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast IX, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast X, 80x75 cm, olja på aluminium

Frivilligt fast I, 180X200cm, olja på aluminium
Frivilligt fast II, 180X200cm, olja på aluminium
Frivilligt fast III, 180X200cm, olja på aluminium
Frivilligt fast IV, 200x180cm, olja på aluminium
Frivilligt fast V, 80x75 cm, olja på aluminium
Frivilligt fast VII, olja på aluminium
Frivilligt fast VIII, 80x75 cm, olja på aluminium
Frivilligt fast IX, 80x75 cm, olja på aluminium
Frivilligt fast X, 80x75 cm, olja på aluminium