......................................................................................................................................................................................................................
Flipper, olja på papper och skål med olja och kulor, 2008, 150x430 cm

Flipper, olja på papper och skål med olja och kulor, 2008, 150x430 cm

Flipper, olja på papper och skål med kulor och olja. 150x430 cm

Flipper, olja på papper och skål med kulor och olja. 150x430 cm

Flipper, objekt: skål med olja och kulor

Flipper, objekt: skål med olja och kulor

Flipper, olja på papper och skål med olja och kulor, 2008, 150x430 cm

Flipper, olja på papper och skål med kulor och olja. 150x430 cm

Flipper, objekt: skål med olja och kulor

Flipper, olja på papper och skål med olja och kulor, 2008, 150x430 cm
Flipper, olja på papper och skål med kulor och olja. 150x430 cm
Flipper, objekt: skål med olja och kulor